Pandy nedokázali previesť reťazec na float 0 00

8642